Ook met kleine clubs is het goed kersen eten

De start van de jeugdtriatlon (foto: Sjaak Veldkamp - www.groetenuitgendt.eu).
Sanne Cobussen

Open clubs, maatschappelijk verantwoorde verenigingen, ondernemende sportclubs, clubhuizen van de toekomst. Het is voor sportclubs ‘hot’ om zich open te stellen voor anderen dan de eigen leden en een bredere maatschappelijke functie te vervullen. Met inspirerende voorbeelden sporen landelijke sportorganisaties en overheden de traditionele sportverenigingen aan om in te haken op deze trend. De open clubs die de publiciteit halen zijn bijna altijd grote sportclubs met eigen accommodaties. Maar ook kleine clubs zonder eigen faciliteiten kunnen ‘open’, maatschappelijk verantwoord en ondernemend zijn. Ter inspiratie een mooi voorbeeld uit de Betuwe.

Kersenfeest

Zwem- en polovereniging Thetis uit Gendt heeft eind juni het Kersenfeest georganiseerd. Met de organisatie van dit jaarlijkse dorpsfeest wilde de vereniging iets betekenen voor de plaatselijke gemeenschap, financieel bijdragen aan een goed doel, haar vrijwilligers in het zonnetje zetten en geld verdienen voor de verenigingskas. Dit gebeurde door een gevarieerd programma samen te stellen voor de inwoners van Gendt. Dit programma bestond uit een spectaculaire openingsavond, een jeugdprogramma, een (jeugd)triatlon, een oecumenische dienst in de kerk, een koffieconcert, balletvoorstellingen en nog vele andere activiteiten. Dit alles werd opgeluisterd door de Kersenkoningin en haar hofdames die de zwemvereniging vertegenwoordigden.

Zwem- en polovereniging Thetis Gendt

Zwem- en polovereniging Thetis uit Gendt is een kleine familiaire zwemvereniging. Decennia lang was er binnen de gemeentegrenzen voor de club geen zwemwater beschikbaar. Het gemeentelijke zwembad was een openlucht strandbad en dus ongeschikt voor het winterseizoen. De verschillende afdelingen (waterpolo, spelenderwijs, trimzwemmen en triatlon) zwommen zodoende in vele zwembaden in buurtgemeenten. Sinds enkele jaren kan er in een nieuw zwembad gezwommen worden. Dit heeft gezorgd voor een drastische toename van het aantal (jeugd)leden en uiteindelijk ook geresulteerd in een ledenstop. De vereniging hoeft dus niet gepromoot te worden om nieuwe leden te werven. Toch heeft de zwemvereniging de handen ineen geslagen om het Kersenfeest van 2016 te organiseren. Dit feest wordt bij toerbeurt door verschillende sport- en muziekverenigingen georganiseerd. In 2015 heeft de zwemvereniging de pitch gewonnen en kreeg zij de eer om voor 2016 het Kersenfeest te organiseren en daarmee uit haar leden de Kersenkoningin aan te wijzen.

Kersenkoningin en Zilveren Kers

Het Kersenfeest begon op vrijdagavond met een spectaculaire onthulling van de Kersenkoningin en haar twee hofdames. De Kersenkoningin vertegenwoordigt de organiserende vereniging gedurende het weekend in vele ceremoniële taken. Thetis had besloten om hiervoor drie jonge vrouwen te benaderen die zich al sinds jaar en dag inzetten als vrijwilligers voor de club. Daarmee was deze uitverkiezing echt een blijk van waardering voor trouwe leden en vrijwilligers. Daarnaast ontving één van de leden van Thetis de Zilveren Kers als waardering voor de bijdragen aan de Gendtse gemeenschap. Deze prijs gaat traditioneel vergezeld van een echte kersenboom die in het voorjaar met veel ceremonieel in de tuin of in de Gendtse kersenbongerd wordt geplant. Deze ceremonie wordt geleid door de plaatselijke Sprauwejagers een club mannen op leeftijd die oude tradities in ere houden.

Maatschappelijke betekenis

Het openstellen van de vereniging voor niet-leden is een nieuwe trend binnen de verenigingssport in Nederland (de open club). Het is voor sportverenigingen met een eigen accommodatie interessant om te overwegen om ook niet leden actief te betrekken bij de vereniging. Het blijft immers zonde dat menig sportpark gedurende de dag leeg staat en pas open gaat wanneer de eerste jeugdleden gaan trainen. Dit is voor sportclubs die niet over een eigen accommodatie beschikken geen optie, zeker voor zwemverenigingen niet. Voor vrijwel alle zwemverenigingen in Nederland is zwemwater schaars. Het verkrijgen van badwater op gunstige tijden is elk jaar weer een uitdaging. Dit neemt niet weg dat ook een zwemvereniging wat kan doen voor niet-leden.

Met de organisatie van het Kersenfeest wilde Thetis betekenisvol zijn voor de plaatselijke gemeenschap. Door haar organisatiekracht te gebruiken om het Kersenfeest te organiseren is de vereniging betekenisvol. Voor vele doelgroepen binnen de gemeente waren er activiteiten: zo bezocht de Kersenkoningin het plaatselijke verzorgingshuis, waren er vele jeugdactiviteiten inclusief een jeugdtriatlon, was er een oecumenische dienst in de kerk, een koffieconcert, een balletvoorstelling en nog vele andere activiteiten.

Het goede doel

De club heeft zich niet alleen ingezet voor de lokale gemeenschap, ze heeft zich ook gecommitteerd aan een goed doel. Gedurende het weekend werd er ruim 2.000 euro opgehaald voor Fight Cancer van KWF Kankerfonds. De positieve energie die gedurende de festiviteiten aanwezig was, werd benut om dit doel financieel te ondersteunen.

Saamhorigheid

Misschien nog wel het allerbelangrijkste van de organisatie van het Kersenfeest was de saamhorigheid die de vereniging met haar leden wist te realiseren. Een jaar lang samenwerken aan een mooi evenement, dat bevorderde het clubgevoel. Het mooie is dat ook veel intensieve contacten ontstonden tussen de verschillende afdelingen binnen vereniging, tussen teams en tussen jeugd- en seniorenleden. Gezamenlijk trots zijn op het evenement, de prachtige Kersenkoningin en haar hofdames en de drager van de zilveren Kers, dat gaf een kick.

Financiële impuls

Tot slot zorgde het evenement door sponsoring en activiteiten voor een lucratieve financiële impuls aan de verenigingskas waardoor de vereniging er ook in financiële zin beter van werd. Al met al een intensieve maar vooral bijzonder manier voor een sportvereniging om van betekenis te zijn voor haar gemeenschap.

Sanne Cobussen is docent/onderzoeker Sporteconomie en Strategisch Sportmanagement aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en lid van de organisatiecommissie Kersenfeest 2016 van Zwem- en Polovereniging Thetis uit Gendt.