NIX 18 of helemaal NIX op zaterdag?

De voorzitters van sportclubs uit Elburg samen met burgemeester Frans de Lange (foto: gemeente Elburg).
Redactie SportclubNL

Op verschillende plaatsen in het land worden initiatieven genomen om het alcoholgebruik door jeugdige sporters te beteugelen. Zo ondertekenden vorige week alle voorzitters van sportclubs in Elburg een convenant waarin zij plechtig beloven de regels te handhaven en geen alcohol te schenken aan minderjarigen. Misschien kunnen zij hun voordeel doen met de ervaringen van hockeyclub Hisalis. De club uit Lisse besloot een jaar geleden om voortaan niet meer op zaterdag alcohol te schenken en heeft daar geen spijt van.

Convenant

Op donderdag 14 januari jl. heeft de burgemeester van Elburg een alcoholconvenant ondertekend met alle voorzitters van sportclubs in de gemeente Elburg. Het belangrijkste doel van dit convenant is dat in de sportkantines geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Burgemeester Frans de Lange, op de website van de gemeente: “Sporten is een gezonde bezigheid en hier past geen ongezond alcoholgedrag bij. We hebben al een convenant bevordering middelenvrijeschool afgesloten met het voortgezet onderwijs. Dit convenant zie ik als een mooie vervolgstap. We laten zien dat we de gezondheid van onze jongeren belangrijk vinden. Ik ben dan ook blij met deze ondertekening en de betrokkenheid hierbij van alle sportverenigingen en accommodaties in onze gemeente. Daarmee geven alle besturen samen met de gemeente een duidelijk signaal af: dat we gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en jongeren onder de 18 jaar geen alcoholische dranken verstrekken.” Bij de ondertekening ontvingen de voorzitters een NIX18 bordje voor in de kantine.

Geen alcohol op zaterdag

Mogelijk kunnen de clubs uit Elburg hun voordeel doen met de ervaringen van hockeylub Hisalis uit Lisse. De club besloot ruim een jaar geleden om op zaterdag alle alcoholische dranken uit het kantineassortiment te schrappen. Onlangs evalueerde het bestuur van de club deze drastische maatregel. Op de site van de club wordt gemeld dat het de kantineomzet weliswaar wat lager is uitgekomen maar dat de maatregel toch succesvol was en dus ook niet wordt teruggedraaid.

Eind 2014 heeft Hisalis op haar Algemene Ledenvergadering besloten om op zaterdagen helemaal geen alcohol meer te schenken, ook niet aan 18+. Wat zijn nu de bevindingen van de hockeyclub na een jaar met dit strenge beleid?

"De aanleiding van dit besluit kwam mede tot stand door het actieve beleid van de Gemeente Lisse. Gesprekken tussen burgermeester Lies Spruit en Riet Austie van het Hisalis bestuur hebben hier zeker toe bijgedragen. Vanuit de overheid en allerlei organisaties worden de laatste jaren veel initiatieven genomen om het drankgebruik onder jongeren aan te pakken. Ook organisaties die veel met jongeren te maken hebben worden aangesproken. De sportverenigingen vormen daarbij een bijzondere doelgroep omdat sport en ontspanning daar bij elkaar komen. Een uitdaging is dat veel sportverenigingen alleen kunnen bestaan door de inzet van vrijwilligers, veelal ouders van de jeugdleden, voor allerlei taken waaronder de barbemanning."

"Zoals gezegd werd eind 2014 besloten om op zaterdagen helemaal geen alcohol meer te schenken, alleen op zondagmiddag tijdens de wedstrijden van de senioren zijn bier en wijn te verkrijgen voor 18+. De gedachte daarbij was dat Hisalis een duidelijk statement wilde maken dat de club achter een streng alcohol beleid staat, maar ook om het voor de vrijwilligers gemakkelijker te maken. De regels rond het schenken van drank zijn vrij ingewikkeld, als bijvoorbeeld  tijdens de schenktijden van het clubhuis 50% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, mag er sowieso géén alcohol geschonken worden. De barmedewerkers zijn verantwoordelijk als een jongere toch ongeoorloofd drank kan verkrijgen en de club kan daarvoor zwaar beboet worden."

"Na een jaar kan Hisalis vaststellen dat de opzet goed werkt. Vooral op zaterdag is het druk op de vereniging doordat alle jeugdwedstrijden op de drie velden zorgen voor een constante stroom van ouders en kinderen van thuis- en uitspelende teams. Door het duidelijke non-alcoholbeleid op zaterdag worden de vrijwilligers niet meer geconfronteerd met de regels hieromtrent. Daarmee worden eventuele discussies voorkomen. Iedereen op de club is hier nu aan gewend en ook voor bezoekende clubs is de opzet helder. Desondanks waren er leden die de maatregel als betuttelend ervoeren en die het jammer vonden dat nu ouders en coaches na de wedstrijd geen bier of wijn meer konden drinken."

"Voor Hisalis vormt de omzet van de bar net als voor vele andere clubs een inkomstenbron. De gemiste alcoholomzet van ongeveer 20% wordt deels gecompenseerd door andere consumpties. Maar ook zeer relevant: Hisalis voorkomt het risico op boetes wanneer het mis zou gaan. De boetes kunnen oplopen tot meer dan €1.000 bij herhaling. Hisalis moet erg bewust omgaan met de baten en lasten om te zorgen dat de boekhouding blijft kloppen. Het sluiten van de tap op zaterdag is wat de club betreft een succesvolle beslissing gebleken."

"Veranderingen in regelgeving en toenemende kosten op alle vlakken hebben de nodige impact. Met allerlei initiatieven wil Hisalis voorkomen dat de contributie sterk verhoogd moet worden. Ook is de sterk verouderde keuken in het clubhuis aan vervanging toe. Zaterdag 16 januari organiseert Hisalis daartoe in het clubhuis een nieuwjaarsborrel met aansluitend een veiling met gevarieerde en aantrekkelijke kavels. De club gaat uit van een hoge opkomst van leden en ouders van leden, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom."