Voetbalclub wordt voedselbank

De prachtige accommodatie van NWC Asten (foto: Facebookpagina NWC).
Redactie SportclubNL

Zoals we al eerder berichtten worden sportaccommodaties voor de meest uiteenlopende doeleinden ingezet. Vanaf vandaag fungeert de accommodatie van voetbalvereniging NWC in Asten als uitgiftepunt voor de Voedselbank Deurne. Inwoners uit Asten en Someren die een beroep doen op de Voedselbank Deurne kunnen daardoor wekelijks dichter bij huis hun pakket ophalen.

De voedselpakketten worden op vrijdagmiddag door vrijwilligers van de Voedselbank Deurne naar het clubhuis van NWC gebracht. Daar vindt tussen 13.00-14.00 uur de uitgifte plaats. De levensmiddelen worden niet opgeslagen bij de club en alles dat overblijft wordt weer door de vrijwilligers van de Voedselbank Deurne meegenomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft toestemming verleend voor deze dienstverlening in de sportaccommodatie.

Om in aanmerking te komen voor de voedselpakketten zijn criteria opgesteld. De Voedselbank Deurne beoordeelt of iemand binnen deze criteria valt. Er zal door hen regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te zien of voortzetting nog nodig of noodzakelijk is. Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

Met de realisatie van het uitgiftepunt geeft de club invulling aan de al langer levende wens van de Voedselbank om voor de mensen in Asten en Someren een uitgiftepunt dicht bij de eigen woonomgeving in te richten, zo meldt de club op haar website.