Veel belangstelling voor Fryske sport

Clinic fierljeppen (screenshot video Sport Fryslân).
Nina Janssens

Verschillende Friese sportorganisaties, onderwijskoepels en de provincie hebben de handen ineen geslagen en zijn een project gestart om alle basisschoolleerlingen kennis te laten maken met echte Friese sporten. “Met het project Fryske sport yn dyn klasse proberen we de Fryske sporten een hip en modern karakter te geven”.

Het project Fryske sport yn dyn klasse is bedoeld voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. Op drie manieren kunnen de kinderen kennismaken met de Friese sporten: lear, doch en belibje. Oftewel: leer, doe en beleef. Leraren kunnen een gratis lespakket downloaden van de website, er zijn clinics en scholen kunnen kiezen om een sportwedstrijd bij te wonen of een museum te bezoeken in het kader van een schoolreisje.

Fryske sporten

In het programma staan zes Friese sporten centraal, zo is op de projectwebsite te lezen.

  • Frysk damjen. Het lijkt op het gewone damspel, maar dan net anders.
  • Fierljeppen. Polsstokverspringen dus, een bijzondere vorm van atletiek.
  • Hynstesport. Paardensport maar dan met Fryske Hynder, o.a. ringsteken.
  • Keatsen. Kaatsen, misschien wel de oudste balsport ter wereld.
  • Reedriden. Schaatsen, wie kent het niet.
  • Skûtsjesilen. Zeilen met skûtsjes, grote boten met bruin-witte zeilen.

Speerpunt binnen sportbeleid

Projectmedewerker Rainer de Groot van Sport Fryslân over de achtergrond van het initiatief: “De Friese sporten zijn al jaren een speerpunt binnen het sportbeleid van de provincie Fryslân, omdat het bijdraagt aan de cultuur en identiteit van Fryslân. Maar de verankering van Fryske sporten binnen het onderwijs heeft zich tot nu gericht op het opleiden van trainers binnen het CIOS en het in gang zetten van projecten op de basisscholen en in de buurt. Daarnaast hebben de Friese sportbonden en de afzonderlijke sportverenigingen eigen programma’s en activiteiten voor de jeugd, al dan niet in samenwerking met de scholen. Om al deze initiatieven te bundelen en op elkaar af te stemmen heeft Sport Fryslân in opdracht van provincie Fryslân het project Fryske sport yn dyn klasse opgezet. Naast samenwerking is het de bedoeling om de Fryske sporten uit te breiden naar die plaatsen waar die nog niet beoefend worden. De ambitie is dat alle kinderen bij het verlaten van de basisschool minimaal eenmaal alle Fryske sporten hebben beoefend en weten wat de cultuurhistorische waarde van de verschillende sporten is”.

Grote belangstelling

De belangstelling voor het project blijkt groot. Via de site hebben zich inmiddels 60 scholen aangemeld voor meer dan 90 sportclinics en 47 scholen gebruiken het Fryske sporten lespakket. Diverse clinics zijn gefilmd, onder andere voor het kindertv programma Tsjek van Omrop Fryslân.