Bedrijfsfondsen zorgen voor leuke extraatjes

Richard Bender

Het fenomeen bedrijfsfonds is niet nieuw, maar het is lang niet altijd duidelijk voor wie de fondsen zijn opgericht, wat hun doelstelling zijn en wie in aanmerking komen voor een donatie vanuit het fonds. Landelijk, maar ook regionaal en lokaal zijn er talloze fondsen, groot en klein, waar (ook) sportclubs van kunnen profiteren. SportclubNL zet een aantal van deze fondsen op een rijtje.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en regionale betrokkenheid

Bedrijfsfondsen zijn (en worden) om uiteenlopende redenen opgericht. Meestal  is  dat de gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid of de betrokkenheid bij de vestigingsregio of bij het eigen personeel, maar soms is ook een speciale gelegenheid de aanleiding.

Nh1816

Een goed voorbeeld hiervan is Nh1816 Verzekeringen. Het bedrijf is in 1816 opgericht en wil het 200-jarig bestaan extra glans geven door vanuit het bedrijfsfonds 1 miljoen euro te doneren aan sportverenigingen en goede doelen. Verzekerden, medewerkers en tussenpersonen mogen goede doelen aandragen waaraan de Stichting Goede Doelen Nh1816 een extra bedrag zal schenken. Het idee van deze jubileumactie is dat mensen en organisaties die geld inzamelen voor een goed doel deze bijdrage door Nh1816 kunnen laten verdubbelen én zelf ook nog eens hetzelfde bedrag overgemaakt krijgen. Per aanvraag wordt in totaal maximaal €20.000 uitgekeerd. De aanvragen voor dit fonds moeten nog wel deze maand worden ingediend, dus wie belangstelling heeft, surft gauw naar www.200jaar.nh1816.nl.

Overigens is deze verzekeraar ook in gewone jaren gul voor goede doelen.  Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kiest het bedrijf ervoor om een deel van de winst die het maakt, terug te geven aan de samenleving. “Niet door elke verzekerde een marginaal premievoordeel te gunnen, dat nauwelijks als een voordeel wordt herkend. Maar door maatschappelijk relevante projecten financieel mede mogelijk te maken. “ Voor meer informatie, ga naar www.nh1816.nl/goede-doelen.

Rabobank

Ook andere financiële instellingen zetten vaak een deel van hun winst opzij voor goede doelen.  Het bekendste en waarschijnlijk ook het meest genereuze voorbeeld daarvan is de Rabobank. De bank is in de sport natuurlijk bekend van de landelijke sponsoring van wielersport, hockey en paardensport, maar daar beperkt deze zich zeker niet toe. De lokale vestigingen van de Rabobank hebben allemaal hun eigen fonds waarin zij jaarlijks een deel van hun winst storten om daarmee steeds opnieuw bijdragen te geven aan maatschappelijke organisaties en initiatieven die werkzaam zijn in het gebied waar ook de bank actief is. Omdat de lokale banken allemaal eigen procedures en termijnen op na houden, voert het te ver om deze hier te schetsen. Het sponsorbeleid van de Rabobank wordt momenteel overigens herzien. Binnenkort meer daarover op deze site.

Meerlanden

Naast financiële instellingen doen ook grote bedrijven het nodige aan sponsoring en liefdadigheid. Veel bedrijven hebben fondsen opgericht om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Sportclubs horen niet altijd bij de doelgroep van deze fondsen, maar soms zijn het juist sportclubsdie ervan kunnen profiteren. Het Meerlandenfonds is zo’n fonds dat jaren geleden met exact die reden werd opgericht. Elk jaar stelt afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden een bedrag van €50.000 ter beschikking om vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden (regio Bollenstreek-Aalsmeer-Amstelveen) te helpen. “Zonder vrijwilligers staat de maatschappij stil”, aldus Angeline Kierkels van Meerlanden. “Het is mooi om te zien dat zij zich belangeloos inzetten voor hun vereniging. Met het Meerlandenfonds willen wij de belangrijke rol die vrijwilligers vervullen benadrukken door vanuit het fonds deze mensen te belonen.” Aanvragen voor het Meerlandenfonds  kunnen tussen 1 oktober en 1 november worden ingediend via deze site.

Schiphol

Ook het zogeheten Schipholfonds richt zich al jaren op organisaties die sporten en bewegen stimuleren. Stichting het Schipholfonds is in 1994 opgericht op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol om de maatschappelijke betrokkenheid bij de omgeving tot uiting te brengen. Volgens de initiatiefnemers moet het fonds een bijdrage leveren om sportief bewegen in de directe omgeving van de luchthaven te bevorderen: “Sportief bewegen brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan vitaliteit, gezondheid, integratie en verbroedering.”  Sportclubs in de nabijheid van de luchthaven kunnen daarom eens in de drie jaar een bijdrage vragen van maximaal €75.000. meer hierover op de site van Schiphol.

Net als Nh1816 viert Schiphol dit jaar overigens zijn verjaardag. En net als de verzekeraar doet de luchthaven daarom dit jaar een extra duit in het zakje.  Vanwege het 100-jarig bestaan is €100.000 extra beschikbaar. Jeugdleden van sportclubs uit de omgeving van de luchthaven kunnen tot eind maart voor hun club een bijdrage aanvragen  van €500 tot €5.000 voor de aanschaf van sport- en spelmaterialen. Meer informatie over de Schiphol is jarig actie is hier te lezen.

Havenbedrijf Rotterdam

De Rotterdamse equivalent van het schipholfonds is het Deltaportdonatiefonds van het Havenbedrijf Rotterdam en het daaraan verbonden bedrijfsleven. Ook dat biedt interessante mogelijkheden voor sportclubs. “Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied." Er zit jaarlijks meer dan €300.000 in de pot. Meer informatie is hier te lezen.

Naast dit fonds houdt het havenbedrijf ook nog elk jaar de de Hoge Hoed-actie. In de laatste maand van het kalenderjaar het Rotterdamse havenbedrijf traditioneel een gul gebaar richting verenigingen waar werknemers van het havenbedrijf een actieve rol vervullen. Ieder jaar worden vijftien verenigingen uit de hoge hoed getoverd die op steun van dit bedrijf mogen rekenen. Afgelopen jaar kreeg het bedrijf vijftig aanmeldingen binnen, vooral van sportclubs. Vijftien van hen mogen in 2016 een donatie van €1.000 verwachten vanuit dit bedrijfsfonds, zo meldde het havenbedrijf in een persbericht.

Niet volledig

Dit overzichtje van fondsen is allesbehalve volledig. Sportclubs op zoek naar extra middelen voor een goede bestemming - geen enkel fonds is geneigd om reguliere activiteiten te financieren of een gat in de begroting op te vullen - doen er goed aan om eens even flink te snuffelen op de websites van grote bedrijven en instellingen in hun eigen omgeving. Wie weet wat het oplevert.