Nieuwe subsidieronde Sportimpuls

Redactie SportclubNL

Sportclubs en andere lokale sport- en beweegaanbieders kunnen binnenkort weer subsidieaanvragen indienen voor de Sportimpuls. Het subsidieloket van ZonMw gaat open op 18 februari en sluit op 12 april 2016 om 14.00 uur.

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Sportimpuls 2016

De Sportimpuls 2016 is er om mensen die niet of weinig bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen, te stimuleren om fysiek in beweging te komen. Specifieke accenten die worden gelegd, zijn de bestrijding van overgewicht en obesitas bij de jeugd en het bereiken van jeugd in aandachtswijken.

Kinderen sportief op gewicht

Het doel is om kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van 12 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht die niet of te weinig bewegen te stimuleren om gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. En dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. Belangrijke elementen in de uitvoering zijn:

  • samenwerking tussen lokale sport- en beweegaanbieders;
  • samenwerking met de lokale gezondheidszorg;
  • participatie van de ouders.

Jeugd in lage inkomensbuurten

Deze impuls is specifiek bestemd voor jeugd tot en met 21 jaar in lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportvereniging in hun eigen buurt blijvend fysiek in beweging te brengen. Daarbij is de behoefte van de doelgroep van belang, alsmede de ouders te betrekken en aan te sluiten bij het armoedebeleid van de gemeente.

Bron: ZonMw