Bridger vier maanden voorwaardelijk geschorst

Redactie SportclubNL

Het was al bijna een jaar geleden dat de Straf- en Tuchtcommissie van de Nederlandse Bridge Bond in actie moest komen, maar nu was er ook alle reden toe. Een bridger werd voor vier maanden voorwaardelijk geschorst, met een proeftijd van twee jaar, wegens schelden en het hinderen van de wedstrijdleider bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Wat had de bridger precies op zijn geweten? Lees de volgende passage uit de uitspraak van de commissie:

Aan de beklaagde is ten laste gelegd dat hij (...) handelingen heeft verricht en/of zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen die de Nederlandse Bridge Bond (NBB) schaden of kunnen schaden, en/of dat hij wangedrag heeft gepleegd ter gelegenheid van een wedstrijd (...) immers heeft beklaagde toen als speler van het team (...) naar aanleiding van een arbitrage aan zijn tafel, zich onhoffelijk gedragen en/of zich onbeleefd en/of grof uitgelaten tegenover de arbiter (...) en/of tegen spelers aan dezelfde tafel, door die arbiter niet te laten uitspreken en zijn werk te laten doen en heeft hij - onder meer - tegen die (...) en/of die spelers een of meerdere keren op luide toon gezegd: “Hou je bek”, “bek, bek, bek”, of woorden van gelijke strekking, en heeft hij verder geweigerd om met de arbiter de zaal te verlaten om de arbitrage te bespreken.

Hou je bek. Bij veel sportwedstrijden zal men zijn schouders erover ophalen. Zoniet bij de bridgebond, een goede reden voor een tegeltje.