Voetbalveld is toch iets anders dan militair oefenterrein

Redactie SportclubNL

De multifunctionaliteit van sportaccommodaties kent dus toch grenzen. In een geschil over de militaire opleiding op het sportcomplex van voetbalvereniging HTC in Zwolle heeft de Raad van State bepaald dat een complex met de bestemming sport niet gebruikt mag worden voor militaire oefeningen. Het rechtscollege haalde een streep door de vergunning van het Deltion College om het HTC clubgebouw en de terreinen tijdelijk te gebruiken voor een militaire opleiding.

De buren van het voetbalveld waren het zat dat er steeds weer militaire commando's over het veld schalden, en hadden ook genoeg van de groepjes rokende scholieren pal voor hun woning. Ze maakten bezwaar tegen de vergunning die de gemeente Zwolle had gegeven aan Deltion en voerden aan dat de militaire opleiding die werd gegeven in strijd was met de sportbestemming. De gemeente ging om, maar het Deltion College legde zich daar niet bij neer en ging in beroep bij de Raad van State.

Ter zitting betoogde de stichting Deltion dat het lesprogramma voor een opleiding tot beroepsmilitair voor 90% gelijk is aan dat voor een opleiding tot sportleraar, maar de Raad van State ging daar niet in mee, zo is in haar uitspraak over de kwestie te lezen: "Reeds nu de stichting niet nader heeft gemotiveerd dat het lesprogramma voor een opleiding tot beroepsmilitair voor 90% gelijk is aan het programma voor een opleiding tot sportleraar, kan dit betoog niet tot het oordeel leiden dat de onderhavige buitenactiviteiten niet in strijd zijn met het bestemmingsplan." Met andere woorden, het rechtscollege stelde de gemeente, en dus de bezwaarmakende buren in het gelijk. De velden zullen niet langer gebruikt mogen worden om commando's te drillen.